[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Διακήρυξη, Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» -1.502.442,49€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2019 / ΩΡΑ: 11:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7300/05-02-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70077
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΕ Άριος-ΤΚ Άριος-Άμμου,ΔΕ Άριος-ΤΚ Αλωνίων-Ανεμόμυλου,ΔΕ Άριος-ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς,ΔΕ Αίπεια….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη, Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.502.442,49

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-02-2019 12:25:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-03-2019 23:59:59