[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ -631.641,56€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 11:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ &ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69770
Κωδικός CPV: 03212100-1,03212211-2,03221113-1,03221210-1,03222321-9,15111000-9,15322100-2,15542300-2,15614000-5,15831200-4,33711610-6,33711900-6,39831200-8,39831300-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Απορρυπαντικά,Βόειο κρέας,Επεξεργασμένο ρύζι,Καθαριστικά δαπέδου,Κρεμμύδια,Λευκή ζάχαρη,Μήλα,Πατάτες….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 631.641,56

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-01-2019 10:00:55

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-03-2019 16:00:00