[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΝΩΝ & ΝΕΩΝ ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 – 2019 & 2019-2020. – 347.363,10€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2018-2020
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69911
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δ-138 ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑ,Δ-217 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΒΑΛΤΑ,Δ-222 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &am….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΝΩΝ & ΝΕΩΝ ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 – 2019 & 2019-2020.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 347.363,10

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-01-2019 12:33:32

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-02-2019 23:59:0