[ΠΑΤΡΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM -68.548,39€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2019 / ΩΡΑ: 11:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2α/2017
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70151
Κωδικός CPV: 33141620-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ “ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ”, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Τσερτίδου 1 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 68.548,39

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-02-2019 12:34:48

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-03-2019 17:00:00