[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA – 685.483,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2019 / ΩΡΑ: 09:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 6/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70635
Κωδικός CPV: 33111610-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1,5 TESLA
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ «ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ», ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Τσερτίδου 1 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 685.483,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-02-2019 14:51:45

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-04-2019 17:00:00