[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ (ΤΕΒΑ/ FEAD) ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 4.027.019,34€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 11:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1/2018 ΤΕΒΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69528
Κωδικός CPV: 03211300-6,03212100-1,03212211-2,03221113-1,03221210-1,03221240-0,03222210-8,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15112130-6,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15511700-0,15541000-2,15542300-2,15544000-3,15612120-8,15811100-7,15821150-5,15831200-4,15831600-8,15851100-9,15861000-1,15872400-5,15884000-8,18930000-7,18934000-5,22830000-7,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,33761000-2,33771100-6,33771200-7,39511100-8,39522540-4,39830000-9,39831200-8,39832000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Kαφές,Αλάτι,Αλεύρι για όλες τις χρήσεις,Αρτοσκευάσματα,Βόειο Κρέας,Γάλα Εβαπορέ,Γάλα σκόνη για μωρά ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ (ΤΕΒΑ/ FEAD) ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 4.027.019,34

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-01-2019 12:13:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-02-2019 15:00:00