1 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα παραμελεί τον κανονικό κόσμο για τον ψηφιακό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Στενή σχέση, η οποία ενίοτε αγγίζει τα όρια της εξάρτησης, έχουν τα παιδιά σήμερα με το Διαδίκτυο, με τα Ελληνόπουλα να ακολουθούν πιστά τη διεθνή τάση. Περίπου ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα – τo 34% – ηλικίας 10 έως 17 ετών κάνει υπερβολική χρήση του Διαδικτύου και νιώθει ότι παραμελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες για χάρη του ψηφιακού κόσμου. Επιπλέον, ένα στα τέσσερα παιδιά – το 24% – είτε παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού, είτε δεν γνωρίζει αν έχει πρόβλημα εθισμού. Όσον αφορά το πότε αρχίζουν να αποκτούν σχέση τα παιδιά με το Διαδίκτυο; Ένα στα πέντε παιδιά (το 20%) απαντά ότι ξεκίνησε να μπαίνει στον κόσμο του Internet από την ηλικία των 4 έως 6 ετών.

Το 20% των παιδιών στην Ελλάδα, ηλικίας 10 έως 17 ετών, απαντά ότι ξεκίνησε να μπαίνει στο Διαδίκτυο από την ηλικία των 4 έως 6 ετώνΤα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτει έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και του ΙΤΕ, η οποία αποτυπώνει την ψηφιακή ζωή των νέων στη χώρα. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η πλειοψηφία των παιδιών και συγκεκριμένα το 41%, δηλώνει ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο στην ηλικία των 7-8 ετών. Το 26% απαντά ότι το έκανε μεταξύ 9 και 10 ετών, ενώ το 12% δηλώνει ότι μπήκε στον κόσμο του Internet μεταξύ 11 και 12 ετών.

Στον κόσμο των social media
Τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παρακολούθηση video είναι οι πιο συχνές ψηφιακές ασχολίες των παιδιών στην Ελλάδα. Το 57% των παιδιών ηλικίας 10 έως 17 ετών δηλώνει ότι ασχολείται με τα διαδικτυακά παιχνίδια μέχρι 2 ώρες την ημέρα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα 9% που απαντά ότι ασχολείται με τα διαδικτυακά παιχνίδια 3-4  ώρες ημερησίως και ένα 7% που παραδέχεται ότι ασχολείται πάνω από 4 ώρες την ημέρα.

Αντίστοιχα στενή είναι και η σχέση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα. Το 63% των παιδιών δηλώνει ότι ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι 2 ώρες την ημέρα, ενώ το 13% απαντά 3-4 ώρες ημερησίως και το 9% αναφέρει ότι ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα  πάνω από 4  ώρες την ημέρα. Σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη πιο υψηλό είναι το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθούν video στο YouTube. Το 71% απαντά ότι το κάνει μέχρι 2 ώρες την ημέρα, το 14% των παιδιών δηλώνει ότι παρακολουθεί video στο YouTube 3-4 ώρες την ημέρα, ενώ το 10% περισσότερες από 4 ώρες ημερησίως.

Περί ασφάλειας
Την ίδια στιγμή, η έρευνα διαπιστώνει ότι 8 στα δέκα παιδιά μπαίνουν στο Διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους, την ίδια στιγμή που σχεδόν οι μισοί γονείς δεν βάζουν όρια στη χρήση του Διαδικτύου. Η μελέτη επισημαίνει ότι το 58% των παιδιών έμαθε μόνο του να χρησιμοποιεί το Internet και ένα 12% να τονίζει ότι είναι λίγο ή καθόλου ενημερωμένο γύρω από την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 14% των παιδιών μοιράζεται προσωπικό υλικό στο Διαδίκτυο, ενώ το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Μάλιστα, το 21% των παιδιών απαντά ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο Διαδίκτυο.

Άλλα ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης είναι ότι 7 στα 10 παιδιά έχουν ανοίξει προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο κάτω από την επιτρεπτή ηλικία των 13 ετών, με το 61% να απαντά ότι έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο. Τέλος, ένα ποσοστό 21% των παιδιών απαντά ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση, ενώ στην ερώτηση “πώς το χειρίστηκες” το 66% δηλώνει “τον απέκλεισα” και το 22% “ενημέρωσα κάποιον που εμπιστεύομαι”.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.