Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο µε αντικείµενο την µεταφορά τεσσάρων σκαφών ΜΚ-V και υποστηρικτικού µε αυτά εξοπλισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2019 / ΩΡΑ: 09:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας έως την 31η Αυγ 19 και µε αντικείµενο την µεταφορά τεσσάρων σκαφών ΜΚ-V και υποστηρικτικού µε αυτά εξοπλισµού από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και έναντι συνολικής εκτιµώµενης αξίας ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00€) άνευ ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ