">

Αύριο η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/03/2019 / ΩΡΑ: 19:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “GDPR: Τι μας έμαθαν οι δέκα πρώτοι μήνες

εφαρμογής”, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, στη αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας*.

             Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάϊο του 2018, προωθεί μία νέα προσέγγιση στην διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων από την επιχειρηματική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστεί το πεδίο της τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα μας, πόσα έχουν αλλάξει στη λειτουργία των επιχειρήσεων, πώς αντέδρασαν τα υποκείμενα των δεδομένων, πού επικεντρώνονται τα περισσότερα ερωτήματα των επιχειρήσεων ως προς τη συμμόρφωση, ποιες καλές πρακτικές μέσα από πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών μπορούν να ενισχύσουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων, και πώς τελικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων πέρα από νομική επιταγή αποτελεί και ευκαιρία  αναβάθμισης των υπηρεσιών και ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης με τον πολίτη/ πελάτη/ καταναλωτή.

 

Πρόγραμμα

17:45                         Προσέλευση

18:00                         Χαιρετισμός: κ. Γιάννης Τρουπής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας

18:10 -18:40           κα. Ελένη Διαφωνίδου, Νομικός, LLM in European Law, Ειδική συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων

18:40 -19:10           κ. Φίλιππος Μίτλεττον, Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος τμήματος Ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ

19:10-19:40            κα. Γεωργία Λειβαδάρου, Γενική Διευθύντρια Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, BA in Business Administration, MBA in Marketing, DPO

19:40 – 20:00         Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

 

 

 

*Διεύθυνση Επιμελητηρίου Αρκαδίας: 25ης Μαρτίου & Πανός 21

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.