Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2019 / ΩΡΑ: 11:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439)
προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.080,00 προ ΦΠΑ ή 12.499,20 € συμπερ. και του Φ.Π.Α 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.