Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0439)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2019 / ΩΡΑ: 11:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0439).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.