Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού (CPV 33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων) (KAE 1359)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2019 / ΩΡΑ: 11:20 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού (CPV 33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων) (KAE 1359).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.