Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2019 / ΩΡΑ: 10:09 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.