[ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ – 170.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2019 / ΩΡΑ: 09:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1413/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71440
Κωδικός CPV: 31523200-0,33193000-9,33196200-2,34953000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη,Αποδυτήρια – Εξοπλισμός για άτομα με ειδικ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ., ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: . ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 170.500,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-03-2019 16:30:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-04-2019 15:00:00