[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2019 -125.661,65

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2019 / ΩΡΑ: 10:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 69/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70681
Κωδικός CPV: 92332000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΒΑΘΡΟΥ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΩΣΟΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 125.661,65

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-03-2019 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-03-2019 15:00:00