[ΚΟΡΙΝΘΙΑ] Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Κορινθίας» -175.273,60€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 10:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69736
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δήμος Βέλου-Βόχας, Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου,Δήμος Βέλου-Βόχας, Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου,Δήμο….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Κορινθίας»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 175.273,60

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-03-2019 15:32:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 17-04-2019 23:00:00