[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» -89.711,75€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 10:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΦΟΡA ΠΡΟΙΟΝΤA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72125
Κωδικός CPV: 15800000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ Α/Ο,ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΟΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ,ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙ (ΝΩΠΟ),ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ Π….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Β, Δ) & ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α & Γ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 89.711,75

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-03-2019 08:47:27

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-04-2019 17:00:00