Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους προωθούν την ψηφιοποίηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Δύσπιστοι, ως προς την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων τους να προωθήσουν την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι οι Ευρωπαίου πολίτες. Για την ακρίβεια το 60% των Ευρωπαίων εκτιμά ότι η κυβέρνησή του δεν έχει πρόθεση να υποστηρίξει και να αναπτύξει την ψηφιοποίηση. Μάλιστα, μια μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων πολιτών και συγκεκριμένα το 66% δεν πιστεύει ότι η κυβέρνησή του διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια στρατηγική ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το 60% των Ευρωπαίων πολιτών εκτιμά ότι η κυβέρνησή του δεν έχει την πολιτική βούληση να προωθήσει την ψηφιοποίησηΗ παγκόσμια μελέτη “The Tech Divide: Policy” του Vodafone Institute δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο δύσπιστοι ως προς την πολιτική βούληση, αλλά και την ικανότητα των εθνικών τους κυβερνήσεων να “τρέξουν” θέματα ψηφιοποίησης, σε σχέση με άλλους λαούς. Στις ΗΠΑ και την Ινδία, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι υψηλότερη. Το 75% των Ινδών και το 59% των Αμερικανών θεωρεί ότι η κυβέρνησή τους έχει τις απαραίτητες ικανότητες για να προωθήσει την πρόοδο της ψηφιοποίησης.

Η μελέτη, που διεξήχθη από την Ipsos για λογαριασμό του Vodafone Institute, δείχνει, πάντως, ότι, παρά τις ανησυχίες για τις ψηφιακές ικανότητες του κράτους, οι πολίτες θεωρούν τις κυβερνήσεις ως την πιο σημαντική Αρχή για την τήρηση των δεοντολογικών αρχών στην ψηφιακή εποχή. Μόνο το 15% πιστεύει ότι αυτό πρέπει να είναι ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας.

Προστασία δεδομένων
Δύσπιστοι έναντι των εθνικών κυβερνήσεων είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και σε σχέση με την προστασία των δεδομένων τους. Για παράδειγμα, μόνο το 28% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κυβέρνηση της χώρας τους προστατεύει τα δεδομένα τους. Στο μεταξύ, το 51% των πολιτών, που ερωτήθηκαν, πιστεύει ότι η κυβέρνησή τους θα πρέπει να συνεργαστεί με ειδικούς πληροφορικής ή εταιρείες, προκειμένου να επεκτείνει τις ψηφιακές της ικανότητες.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, διακρίνονται τρία μέτρα μέσω των οποίων οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. μπορούν να υποστηρίξουν την ψηφιοποίηση: υποστήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (42%), εκτεταμένες επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση (38%) και επενδύσεις σε ψηφιακή υποδομή (36%).

Συμπράξεις
Η έρευνα ασχολείται και με το πώς θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους κυβερνητικούς φορείς σε σχέση με την ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, καθορίζοντας σαφείς στόχους και προχωρώντας σε μια αξιόπιστη δέσμευση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Εκτιμούν δε ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία λύση για την επέκταση της ψηφιακής ικανότητας σε επίπεδο κράτους. Μέσω τέτοιων εταιρικών σχέσεων, η τεχνογνωσία των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική υλοποίηση και ανάπτυξη κυβερνητικών σχεδίων.