Οι τεχνολογικές συνέργειες ισχυρό κίνητρο για συγχωνεύσεις και εξαγορές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Ως ένα ισχυρό κίνητρο για μία πιθανή συμφωνία εξαγοράς ή συγχώνευσης, θεωρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις τις τεχνολογικές συνέργειες. Συγκεκριμένα, όταν ερωτώνται τι αναμένουν από μια επιχειρηματική συμφωνία, το 31% απαντά τεχνολογικές συνέργειες (σ.σ. αξιοποίηση τεχνολογιών και IP από τη μια εταιρεία στην άλλη). Ένα ποσοστό 47% εκτιμά ότι οι συνέργειες από μια πιθανή συμφωνία συγχώνευσης ή εξαγοράς θα είναι bottom-line (μείωση κόστους και βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας), ενώ ένα 22% απαντά top-line συνέργειες (αύξηση εσόδων μέσω της επαφής με διαφορετικούς πελάτες ή της εισόδου σε νέες αγορές).

Τεχνολογικές συνέργειες αναμένει το 31% των ελληνικών εταιρειών από τις επιχειρηματικές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορώνΌσον αφορά τις κυρίαρχες τάσεις, που επικρατούν στην αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Ελλάδα, το 29% των αναφέρει την αύξηση της συμμετοχής εταιρειών ιδιωτικού κεφαλαίου (private equity), το 25% την αύξηση των διασυνοριακών Σ&Ε με κινητήριο δύναμη την ψηφιακή τεχνολογία, και το 23% την προοπτική αυξημένων εμποδίων στις διασυνοριακές συμφωνίες.

Συνολικά, πάντως, στην Ελλάδα και μεταξύ των στελεχών, επικρατεί προβληματισμός για τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς, γεγονός που μειώνει τη διάθεση για Σ&Ε, μια τάση, ωστόσο, που παρατηρείται και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό προκύπτει, τουλάχιστον, από τη 19η έκδοση της έρευνας της ΕΥ, Global Capital Confidence Barometer, που καταγράφει τις απόψεις 2.600 στελεχών από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Προβληματισμός
Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα επιδιώξουν μια συμφωνία Σ&Ε στη διάρκεια των επόμενων μηνών στην Ελλάδα μειώνεται πλέον σε 33% από 50% τον Απρίλιο 2018, μετά από τέσσερα εξάμηνα συνεχούς αύξησης του αντίστοιχου δείκτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως σημαντικότερη απειλή ως προς τις προοπτικές για τις Σ&Ε κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, το 38% των στελεχών στην Ελλάδα ανέφερε την αβεβαιότητα στο κανονιστικό, γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον. Για όσες εταιρείες επιδιώκουν συμφωνίες Σ&Ε, βασικά ζητούμενα είναι: η είσοδος σε νέες αγορές (25%), η ανταπόκριση στη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των πελατών και η απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού (20%). Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, η έκθεση καταγράφει χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, ως προς τα επίπεδα συνεργειών που επιτεύχθηκαν μέσω των Σ&Ε. Το 39% των στελεχών στην Ελλάδα αναφέρει ότι οι συνέργειες που υλοποιήθηκαν, ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες, έναντι 31% που εκτιμούν ότι οι συνέργειες ήταν αυτές που περίμεναν ή και μεγαλύτερες από τις προσδοκίες τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία επίτευξης συνεργειών, σε αντίθεση με το 4% στο παγκόσμιο δείγμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στην Ελλάδα, κατά την ενσωμάτωση μιας εταιρείας που εξαγοράστηκε, αφορούν τη δημιουργία μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας (25%), την απορρόφηση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού (20%) και την ενσωμάτωση λειτουργιών, όπως το ΙΤ (14%).