[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019 -556.451,61€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 10:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 04/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72131
Κωδικός CPV: 34133100-9,34144710-8,43262100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς,Βυτιοφόρα,Τροχοφόροι φορτωτές
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 556.451,61

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-03-2019 11:09:49

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-04-2019 15:00:00