[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ -465.580,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/03/2019 / ΩΡΑ: 11:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1/2019 αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Πατρέων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71768
Κωδικός CPV: 37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 465.580,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-03-2019 10:36:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-04-2019 22:00:00