ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2019 / ΩΡΑ: 11:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.