Oι εταιρείες, που επιχειρούν ψηφιακά, αναπτύσσονται επτά φορές ταχύτερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία στα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν το online εμπόριο, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι ψηφιακές υπηρεσιών πληρωμών. Ως αποτέλεσμα, η χρήση της τεχνολογίας συνδέεται, πλέον, ευθέως με τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας εταιρείας. Σύμφωνα με έρευνα της PayPal, οι ελληνικές εταιρείες, που πωλούν τα προϊόντα τους online, αναπτύσσονται επτά φορές ταχύτερα σε σύγκριση με εκείνες που διεξάγουν τις δραστηριότητές τους offline. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, οι επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, είναι πιο δραστήριες στο εξωτερικό από τις παραδοσιακές offline. Για παράδειγμα, η σχετική ανάλυση δείχνει ότι οι εξαγωγείς, που κάνουν χρήση PayPal, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό (14,3%), σε σύγκριση με τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις (2%) στην Ευρώπη, καθώς η ανάπτυξη μέσω των διαθέσιμων online ευκαιριών και εργαλείων παρέχει περισσότερες ευκαιρίες επέκτασης εντός Ε.Ε. και διεθνώς.

Οι ελληνικές εταιρείες, που πωλούν τα προϊόντα τους online, αναπτύσσονται με επτά φορές ταχύτερο ρυθμόΣύμφωνα με τα ευρήματα της Λευκής Βίβλου της PayPal, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται διαρκώς και βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να κάνουν τη διαφορά εκτός συνόρων. Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της εταιρείας, στην Ελλάδα το 63,7% των εξαγωγών από ΜμΕ αφορά την Ε.Ε., ενώ το 36,3% των διεθνών πωλήσεων τους, καταλήγει σε χώρες εκτός Ένωσης. Αυτό το ποσοστό κατατάσσει τις ελληνικές ΜμΕ στην έκτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η επίδοση αυτή, αν και είναι καλύτερη από της Γαλλίας (36,20%) ή της Γερμανίας (34,40%), απέχει μακράν από τις τρεις κορυφαίες χώρες όσον αφορά τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.: Μεγάλη Βρετανία (59%), Νορβηγία (57,1%) και Τσεχική Δημοκρατία (53%).

Ψηφιακές γέφυρες
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν – στο μεταξύ – ότι όπου και να εδρεύει μια επιχείρηση, αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, χάρη στην ψηφιακή οικονομία, τις ευκαιρίες εξαγωγών και τις online λύσεις πληρωμών. Τα στοιχεία της Λευκής Βίβλου δείχνουν ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ε.Ε., που κάνουν χρήση PayPal και εδρεύουν σε αστικά κέντρα, αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα παρόμοιους ρυθμούς (14%) σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές της επαρχίας (12%). Πάντως, στην Ελλάδα, μόλις το 11% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκμεταλλεύεται τα οφέλη των ευκαιριών που ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών – ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε., που κυμαίνεται στο 17%. Αυτή η υστέρηση συνιστά ένα τεράστιο πλήγμα, με δεδομένο ότι το διασυνοριακό εμπόριο συνιστά μια “χρυσή ευκαιρία” για τις ΜμΕ: η δυναμική του θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 27% ετησίως έως το 2020, αγγίζοντας το $1 τρις, ενώ συνολικά, το Διαδίκτυο παρέχει στις ΜμΕ όλων των μεγεθών πρόσβαση σε πάνω από 4,1 δις πελάτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η έρευνα
Η Λευκή Βίβλος “Η Ανάπτυξη των Μικρών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη” (“Small Business Growth in Europe”) περιλαμβάνει ανάλυση του δείγματος συνόλου δεδομένων αποτελούμενου από 157.636 μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την PayPal, προκειμένου να δέχονται ψηφιακές πληρωμές ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.