[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -78.000,30€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2019 / ΩΡΑ: 11:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1214/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73152
Κωδικός CPV: 34946240-4,45223100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων,Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 78.000,30

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-04-2019 13:01:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 02-05-2019 15:00:00