[ΑΡΓΟΣ] Προμήθειας τριών (3) συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – 192.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2019 / ΩΡΑ: 09:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθειας τριών συστημάτων διαβ/μένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοιν. χώρων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72728
Κωδικός CPV: 39713300-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Συμπιεστές απορριμμάτων
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθειας τριών (3) συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 192.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-04-2019 13:38:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-05-2019 23:59:59