ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2019 / ΩΡΑ: 11:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.