Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2019 / ΩΡΑ: 10:41 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου:
«Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό
προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)
και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ