[ΖΑΧΑΡΩ] Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -168.547,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2019 / ΩΡΑ: 11:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2481/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72730
Κωδικός CPV: 37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 168.547,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-04-2019 21:36:34

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-05-2019 14:00:00