[ΗΛΕΙΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αρ. 9209/23-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. – 187.601,27€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9209/23-04-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72967
Κωδικός CPV: 38434500-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ALP/AP,ALT/SGPT,AMS/AMY,ASL/ASLO,AST/SGOT,CBZ,CHE,CHOL,CK,CK-MB(mass),CL,CREAT,CRP,Ca,DBIL,Fe,GGT,GL….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αρ. 9209/23-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 187.601,27

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-04-2019 09:44:51

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-05-2019 15:00:00