[ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωτικού πετρελαίου, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαβρύτων -446.377,98€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2019 / ΩΡΑ: 09:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωτικού πετρελαίου έτους 2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72916
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951000-5,24951310-1,24951311-8,24957000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Αντιψυκτικό Αντιπαγωτικό,Αποπαγωτικά υγρά,Βαλβολίνη SAE 80W90,Γράσο γενικής λιπάνσε….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωτικού πετρελαίου, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαβρύτων (1. Κέντρο Παιδιού Νεολαίας και Άθλησης, 2. Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, 3. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 5. ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών και 6. Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Α.Ε. ΟΤΑ), συνολικού προϋπολογισμού 553.508,69 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 446.377,98

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-04-2019 13:55:46

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-05-2019 19:00:00