[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 -146.638,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 118/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73318
Κωδικός CPV: 15894300-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 146.638,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-04-2019 15:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-05-2019 23:00:00