[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ – 118.150,64€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2019 / ΩΡΑ: 09:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΔΗΜ. 04/2019)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72890
Κωδικός CPV: 33141750-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: B.10. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ,B.14. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΔΗΜ.04/2019)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 118.150,64

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-04-2019 07:17:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-05-2019 15:00:00