[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020 -185.105,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2019 / ΩΡΑ: 09:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72570
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δ-138 ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΓΑ,Δ-217 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΒΑΛΤΑ,Δ-222 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &am….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 & 2019-2020

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 185.105,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-04-2019 14:33:39

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-04-2019 23:59:00