Πέντε εμπορικές εκθέσεις στον ίδιο χώρο ISAF 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
Από 17 έως 20 Οκτωβριου 2019 στην Κωνσταντινούπολη.
1.      ISAF SECURITY 2019
23th International Security and Rfid Exhibition
23η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ασφάλειας και Rfid.
2.   ISAF I.T. SECURUTY 2019
8th International Information and Network Security Exhibition
8thΔιεθνής Έκθεση Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων
 3.    ISAF SMART HOME 2019
8th International Smart Buildings & Building Automation Exhibition
8η Διεθνής Έκθεση Έξυπνων Οικιακών Συστημάτων και Αυτοματισμών.
 4.    ISAF & FIRE RESCUE 2019
Fire, emergency, rescue and search sectors
Τομείς Πυρός, Διάσωσης, Έρευνας και Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.
 5.     ISAF SAFETY & HEALTH 2019
8th International Occupational Safety and Health Exhibition.
Τομείς Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
1) ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ τον δρόμο σε ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!
Το Ελληνοτουρκικο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας καλεί να συμμετέχετε ως εκθέτης στις  5 μεγαλύτερες εκθεσεις ISAF 2019,  που πραγματοποιουνται στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

Εάν ενδιαφέρεστε για επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες χώρες, παρακαλώ στείλτε  Email σας στο:fairs@etee.gr η στο info@etee.gr  για να σας αποσταλούν  όλα τα στοιχεία, ενημερωτικά φυλλάδια και τιμοκατάλογο του πακέτου των  5  Εκθέσεων.