[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης – 129.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73205
Κωδικός CPV: 42912300-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτόνομη μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης ιήθησης ή καθ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 129.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-04-2019 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-05-2019 15:00:00