Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ, (Ακτινολογικά φιλμ, CPV: 32354100-0)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 17072/19-4-
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΙΛΜ, (Ακτινολογικά φιλμ, CPV: 32354100-0)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της
4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.