προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.532,24 € με ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2019 / ΩΡΑ: 11:14 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων
Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 15.532,24 € με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.