[ΠΥΡΓΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛEΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – 1.747.700,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2019 / ΩΡΑ: 11:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 431/26-03-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72850
Κωδικός CPV: 32441100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛEΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.747.700,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-04-2019 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-05-2019 14:00:00