Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2019 / ΩΡΑ: 10:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος
παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων, που περιλαμβάνει παιδιατρικό γαστροσκόπιο, παιδιατρικό
κολονοσκόπιο, επεξεργαστή εικόνας υψηλής ανάλυσης, πηγή ψυχρού φωτισμού, ιατρικό μόνιτορ,
τροχήλατο στήριξης και μεταφοράς καθώς και αντλία πλύσης για την κάλυψη αναγκών της Β
Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ. (CPV : 33168100-6, Ενδοσκόπια), συνολικού
προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.