Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης» (cpv 90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.510,97€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.