[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] 2ος Διαγωνισμός για Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας -55.313,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1840/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74136
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ,ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΔΗΜ.ΕΝΟΤ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 2ος Διαγωνισμός για Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 55.313,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-05-2019 10:52:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2019 15:00:00