Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμόν 01/19 για Ανάδειξη Μειοδότη για Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβριων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:14 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμόν 01/19 για Ανάδειξη Μειοδότη για Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβριων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.