Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις και ανέργους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2019 / ΩΡΑ: 11:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Την ανάλυση και παρουσίαση των προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για επιχειρήσεις και ανέργους  πραγματοποίησε το  Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής ανοίγοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε, τους εισηγητές που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου και τους παρευρισκόμενους. Στη διάρκεια της εκδήλωσης  ο κ. Τρουπής τόνισε την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων προκειμένου να ξεπεραστεί η υφιστάμενη κρίση και κάλεσε τους επιχειρηματίες να έχουν συνεχή επαφή με το Επιμελητήριο το οποίο έχει αποδείξει ότι στηρίζει και ενθαρρύνει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Ο κ. Φίλιππος Μπαξεβάνος, αρμόδιος στο τμήμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ Τρίπολης, αφού αναφέρθηκε στο ρόλο του Οργανισμού στη συνέχεια, με την κα. Έφη Καραφωτιά, εργασιακή σύμβουλο του ΟΑΕΔ Τρίπολης, παρουσίασαν τα τρέχοντα προγράμματα.

Τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά είναι:                                                                            

Πρόγραμμα 18-29 ετών
Πρόγραμμα 30-49 ετών
Πρόγραμμα Πρώτης πρόσληψης έως 35 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων

Πρόγραμμα 55-67 ετών φορέων οργανισμών δημοσίου τομέα για μακροχρονίους ανέργους
Πρόγραμμα άνω των 50 ετών

Πρόγραμμα Επιταγής επανένταξης
Πρόγραμμα ανέργων έως 39 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι εισηγητές απάντησαν στα ερωτήματα των παρευρισκόμενων.

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα προγράμματα.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.