[ΗΛΕΙΑ] ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ -60.483,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73591
Κωδικός CPV: 33195200-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης με πέντε (5) παρακλίνια monitors
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 9591/02-05-2019 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 60.483,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-05-2019 14:01:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-06-2019 15:00:00