[ΗΛΕΙΑ] ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HIGH DEFINITION) -36.209,67€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73593
Κωδικός CPV: 33190000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (Ψηφιακό Ουρολογικό Σύστημα Τεχνολογίας Full High Definition….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 9591/02-05-2019 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HIGH DEFINITION)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 36.209,67

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-05-2019 14:14:32

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-06-2019 15:00:00