[ΗΛΕΙΑ] MHXANHMATA M.T.N. (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ & ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ) – 145.161,29€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: MHXANHMATA M.T.N.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73592
Κωδικός CPV: 33100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ιατρικές συσκευές (Μηχανήματα Μ.Τ.Ν.)
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 9591/02-05-2019 MHXANHMATA M.T.N. (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ & ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 145.161,29

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-05-2019 14:07:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-06-2019 15:00:00