[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 85.483,86€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2019 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75072
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 85.483,86

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-05-2019 14:17:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 06-06-2019 10:00:00