[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΗΜ.06/2019) -75.049,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2019 / ΩΡΑ: 11:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΗΜ.06/2019)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73751
Κωδικός CPV: 90524100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ (Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ),ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΑΑΜ (Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ),ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΜΕΑ/ΑΕΑ (Ν….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΗΜ.06/2019)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 75.049,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-05-2019 13:31:43

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2019 15:00:00