[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δ. Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2019-2020 – 185.504,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2019 / ΩΡΑ: 11:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72431
Κωδικός CPV: 15894210-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή με κουβέρ σύμφωνα με το συνημμένο μηναίο πρόγραμμα σίτισης,Πρόχειρο φαγητό….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δ. Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2019-2020

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 185.504,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-05-2019 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2019 14:00:00