[ΠΑΤΡΑ] Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών – 195.274,42€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2019 / ΩΡΑ: 09:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9/19
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73617
Κωδικός CPV: 50313200-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XEROX,ΟΜΑΔΑ Β – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFOTEC/ RICOH AFICIO,ΟΜΑΔΑ Γ – ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 195.274,42

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-05-2019 13:46:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-06-2019 18:00:00